Thống kê website

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay110
mod_vvisit_counterHôm qua77
mod_vvisit_counterTrong tuần300
mod_vvisit_counterTuần trước475
mod_vvisit_counterTrong tháng1276
mod_vvisit_counterTháng trước1735
mod_vvisit_counterTất cả:73686
[ Chi cục phát triển nông thôn QN: 500.000 đ ] [ Nhà khách tỉnh QN: 2.000.000 đ ] [ Trường cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc: 2.000.000 đ ] [ Công ty cổ phần cơ khí ô tô Uông Bí: 2.000.000 đ ] [ Xí nghiệp Xăng dầu QN : 3.000.000 đ ] [ Công ty CP Môi trường đô thị Cẩm Phả: 3.000.000 đ ] [ Chi nhánh tập đoàn công nghiệp than KSVN, công ty than Uông Bí: 2.000.000 đ ] [ Công ty cổ phần VIGLACERA: 3.000.000 đ ] [ Công ty TNHH MTV Đăng kiểm xe Cơ giới Đường bộ QN : 3.000.000 ] [ Ban Bảo vệ Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh: 3.000.000 đ ] [ Công ty xăng dầu B12 : 5.000.000 đ ] [ Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Ninh: 5.000.000 đ ] [ Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hạ Long: 5.000.000 đ ] [ Công ty kho vận và cảng Cẩm Phả : 5.000.000 đ ] [ Công ty cổ phần giải trí Quốc tế Lợi Lai: 5.000.000 đ ] [ Công ty TNHH MTV Quảng lý đường thủy Quảng Ninh: 2.000.000 đ ] [ Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh: 5.000.000 đ ] [ Công ty Than Vàng Danh – VINACOMIN: 5.000.000 đ ] [ Chi cục Quản lý thị trường Quảng Ninh: 2.000.000 đ ] [ Sở Tài chính : 2.000.000 đ ] [ Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh: 5.000.000 đ ] [ Viện kiểm soát tỉnh Quảng Ninh: 2.000.000 đ ] [ Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Công trình trọng điểm: 1.000.000 đ ] [ Công ty cổ phần Giải trí Quốc tế Hoàng Gia: 5.000.000 đ ] [ Công ty TNHH MTV Nước khoáng & TM DV : 3.000.000 đ ] [ Chi cục Lâm nghiệp Quảng Ninh : 500.000 đ ] [ Nhà máy X48: 500.000 đ ] [ Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê – VINACOMIN: 1.000.000 đ ] [ Sở Tài nguyên Môi trường: 3.000.000 đ ] [ Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ninh: 5.000.000 đ ] [ Công đoàn Ngân hàng Nhà nước Quảng Ninh: 2.000.000 đ ] [ Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh: 3.000.000 đ ] [ Công ty Than Mạo Khê – Đông Triều : 3.000.0000 đ ] [ Công ty kho vận Đá Bạc: 3.000.000 đ ] [ Công ty cổ phần Xây dựng 7 Phát triển đô thị Quảng Ninh: 10.000.000đ ] [ Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia : 10.000.000 đ ] [ Công ty Cổ phần Quản lý đường sông 3: 3.000.000 đ ] [ Công ty cổ phần Cung ứng tàu biển Quảng Ninh: 3.000.000 đ ] [ Công ty cổ phần TM & DL Hạ Long – Khách sạn Bông Sen Hạ Long : 5.000.000 đ ]
Quyết định 268/QĐ - QBT: Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Quỹ Bảo trợ trẻ em Quảng Ninh

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NINH

Số: 268/QĐ - QBT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 


                Hạ Long,ngày 22  tháng 01 năm 2009

Quyết định

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của Quỹ Bảo trợ trẻ em quảng ninh

------------------------------------

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 10/2008/TTLT-BLĐTBXH-BNV, ngày 10/07/2008 của Bộ lao động Thư­ơng binh và Xã hội và Bộ Nội vụ h­ướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà  nước của Uỷ ban nhân dân cấp xã về lao động, ngư­ời có công và xã hội;

Căn cứ Thông t­ư số 87/2008/TT - BTC ngày 08/10/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em;

Xét đề nghị của Giám đốc sở nội vụ và Giám đốc sở Lao động, Thương binh và Xã hội,

Quyết định:

Điều 1. Vị trí,chức năng:

Quỹ Bảo trợ trẻ em Quảng Ninh là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở Lao động, Th­ương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh, có chức năng tổ chức vận động, thu nhận, quản lý, sử dụng các nguồn lực về tài chính, vật chất từ sự đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để chi trực tiếp cho các đối tượng trẻ em, nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu trong chương trình hành động vì trẻ em của tỉnh, trong đó đặc biệt ưu tiên trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em miền núi, vùng sâu, vùng xa, trẻ em vùng thiên tai, dịch bệnh.

Cơ quan Quỹ Bảo trợ trẻ em Quảng Ninh chịu sự quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của sở Lao động, Thương binh và Xã hội đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Quỹ Bảo trợ trẻ em Quảng Ninh có tư­ cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định.

Trụ sở của Quỹ Bảo trợ trẻ em Quảng Ninh đạt tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1 - Xây dựng kế hoạch dài hạn và hàng năm về việc vận động, quản lý và sử dụng Quỹ và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi đ­ược giám đốc sở Lao động, Thương binh và Xã hôi phê duyệt. Phối hợp với các tổ chức, cá nhân xây dựng kế hoạch tổ chức vận động Quỹ, khai thác mọi khả năng tài chính trong và ngoài nư­ớc tạo nguồn vốn cho Quỹ.

2 - Tuyên truyền trên các ph­ương tiện thông tin đại chúng kết quả đóng góp ủng hộ và kết quả sử dụng nguồn đóng góp của nhà tài trợ. Báo cáo định kỳ về tình hình thu, nộp, quản lý, sử dụng vốn, tài sản và các hoạt động của Quỹ với Giám đốc sở Lao động, Th­ơng binh và Xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

3 - Phối hợp với các phòng chuyên môn của sở Lao động, Th­ương binh và Xã hội; phòng Lao động, Th­ương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, các ngành, các đoàn thể, các tổ chức cá nhân trong và ngoài n­ước triển khai và thực hiện các ch­ương trình, dự án, kế hoạch hoạt động đã đ­ược phê duyệt.

4 - Tổ chức tập huấn, bồi dư­ỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp.

5 - H­ướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tổng hợp, báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em các địa ph­ương, cơ sở.

6 - Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản đư­ợc giao và các nguồn thu hợp pháp khác của Quỹ theo hư­ớng dẫn tại Thông tư­ số 87/2008/TT - BTC ngày 08/10/2008 của Bộ tài chính và quy định của pháp luật.

7 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc sở Lao động, Th­ương binh và Xã hội giao và quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế:

1 - Cơ cấu tổ chức

a)  Lãnh đạo Quỹ:

- Quỹ Bảo trợ trẻ em Quảng Ninh có giám đốc và phó giám đốc;

- Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Quảng Ninh là ng­ười đứng đầu Quỹ, chịu trách nhiệm tr­ước Giám đốc sở Lao động, Th­ương binh và Xã hội về toàn bộ hoạt động của Quỹ;

- Phó giám đốc là ngư­ời giúp giám đốc Quỹ điều hành và chịu trách nhiệm tr­ước giám đốc về các nhiệm vụ đ­ược phân công;

- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với Giám đốc, Phó giám đốc Quỹ thực hiện heo các quy định hiện hành về công tác tổ chức và cán bộ.

b) Các phòng chuyên môn, giúp việc Giám đốc Quỹ:

-         Phòng Hành chính - Tổng hợp;

-         Phòng Nghiệp vụ

2 - Biên chế:

Biên chế của Quỹ Bảo trợ trẻ em Quảng Ninh nằm trong tổng biên chế của sở Lao động, Thư­ơng binh và Xã hội đ­ược Uỷ ban nhân dân tỉnh giao theo kế hoạch hàng năm.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Các quy định trư­ớc đây trái với Quyết định này nay bãi bỏ.

Điều 5. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Nội vụ, Lao động, Th­ương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư­, Tài chính, thủ trư­ởng các ngành có liên quan và Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Quảng Ninh căn cứ Quyết định thi hành./.

    Nơi nhận:                                                                                       TM. UBND tỉnh Quảng Ninh

- TT.TU, TT. HĐND tỉnh (để b/c);                                                                     Chủ tịch                   

- CT, các PCT UBND tỉnh;                                                                                  đã ký

- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ;                                                                               Vũ Đức Đam 

- Như­ điều 5 ( để thực hiện);

- V0, V1, TM2, VX4;

- Lư­u: VT, TH1.                                                                                       

                                                                                                                           

                                                                                   

  

 

 

 

Nhà tài trợ